เกมส์ยิงปลาออนไลน์ เล่นเกมส์ยิงปลา SBOBET ยิงปลาสโบเบ็ต

เกมส์ยิงปลาออนไลน์ เล่นเกมส์ยิงปลา SBOBET ยิงปลาสโบเบ็ต สมัครเล่น SBOBET สมัครแทงบอล SBOBET สมัครสมาชิก SBOBET

ผลลัพธ์ของส่วนการเขียนโปรแกรมสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายได้จากส่วนการเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้น 13.6% เป็น 419 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 368 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 1.6% เป็น 46 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ในขณะที่ส่วนการเขียนโปรแกรมมีค่าใช้จ่ายด้านการเขียนโปรแกรมและการตลาดที่สูงขึ้นในไตรมาสที่สี่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ภาคการเขียนโปรแกรมรายงานรายได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.8% จาก 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในปี 2552 ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 20.6% เป็น 469 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 389 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนถึงรายได้ของพันธมิตรที่สูงขึ้น ตลาดโฆษณาที่แข็งแกร่งในทุกเครือข่าย ความแข็งแกร่งของการให้คะแนนที่ E! และเพิ่มการลงทุนในการเขียนโปรแกรมองค์กรและอื่น ๆ

องค์กรและอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายขององค์กร, Comcast Interactive Media (CIM), Comcast-Spectacor และการดำเนินการอื่น ๆ และการกำจัดระหว่างธุรกิจของ Comcast สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายได้ขององค์กรและรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 10.5% เป็น 147 ล้านดอลลาร์จาก 135 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสที่สี่ของปี 2552 ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงผลกระทบของการซื้อกิจการของ Paciolan ที่ Comcast-Spectacor กระแส

เงินสดจากการดำเนินงานขาดทุนอยู่ที่ 105 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ขาดทุน 108 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2552 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 รวมค่าใช้จ่ายธุรกรรม NBCUniversal มูลค่า 23 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 20 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2010 Corporate and Other รายงานรายรับ 501 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27.8% จาก 393 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในปี 2009 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตตามธรรมชาติและผลกระทบของการซื้อ Paciolan ที่ Comcast-Spectacor ตลอดจนความแข็งแกร่ง การเติบโตของรายได้

โฆษณาที่ CIM การสูญเสียกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับปีอยู่ที่ 434 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ขาดทุน 361 ล้านดอลลาร์ในปี 2552 หากไม่รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม NBCUniversal ในปี 2553 การสูญเสียกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปีนี้จะอยู่ที่ 354 ล้านดอลลาร์การซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2010 Comcast ได้ซื้อหุ้นสามัญคืนจำนวน 15.9 ล้านหุ้นในราคา 300 ล้าน ดอลลาร์ ตลอดทั้งปี Comcast ได้ซื้อหุ้นสามัญคืน 69.9 ล้านหุ้นมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ลดจำนวนหุ้นทั้งหมดลง 2.5% นอกจากนี้ Comcast ยังจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 4 ครั้ง รวมมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ทำให้มีการคืนทุนทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น 2.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2553

วันนี้ Comcast ประกาศเจตจำนงที่จะเร่งการซื้อหุ้นคืน และขณะนี้คาดว่าจะซื้อคืนจำนวน 2.1 พันล้านดอลลาร์ที่เหลืออยู่ภายใต้การอนุมัติการซื้อหุ้นคืนภายในสิ้นปี 2554 โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 75% จากการซื้อคืน 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2553

นอกจากนี้ Comcast ได้ประกาศเพิ่มเงินปันผลประจำปีที่วางแผนไว้ 19% เป็น 0.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกาศเงินสดปันผลรายไตรมาสมูลค่า 0.1125 ดอลลาร์ต่อหุ้นในหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึก ณ วันปิดทำการของวันที่ 6 เมษายน 2554

หมายเหตุ:1 กำไรต่อหุ้นแสดงตามเกณฑ์ปรับลดเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจะคำนวณจากจำนวนเต็ม อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยเนื่องจากการปัดเศษข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

Comcast Corporation จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับชุมชนการเงินในวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) การประชุมทางโทรศัพท์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะมีการถ่ายทอดสดและโพสต์บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่www.cmcsa.com หรือwww.cmcsk.com. ผู้ที่สนใจเข้

าร่วมทางโทรศัพท์ควรโทรไปที่ (800) 263-8495 พร้อมหมายเลขรหัสการประชุม 35153607 การโทรซ้ำจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 น. ET ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์หรือโดย 2snaps.tv โทรศัพท์. หากต้องการเข้าถึงการเล่นซ้ำทางโทรศัพท์ ซึ่งจะให้บริการจนถึงวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์

2011 เวลาเที่ยงคืน ET โปรดโทร (800) 642-1687 และป้อนหมายเลขรหัสการประชุม 35153607 หากต้องการรับข่าวสารทางการเงินของ Comcast ทางอีเมลโดยอัตโนมัติ โปรดไปที่ www . cmcsa.com หรือwww.cmcsk.com และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้อ่านควรระวังว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้เหตุการณ์จริงหรือผลลัพธ์จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ผู้อ่านจะถูกส่งไปยังรายงานประจำงวดและรายงานอื่นๆ ขอ

ง Comcast ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่ออธิบายความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าว เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP

ในการสนทนานี้ บางครั้งเราอ้างถึงมาตรการทางการเงินที่ไม่ได้แสดงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (GAAP) มาตรการเหล่านี้บางส่วนถือเป็น “มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP” ภายใต้ระเบียบ ก.ล.ต. กฎเหล่านั้นจำเป็นต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมและการกระทบยอดที่อยู่ในแบบฟอร์ม 8-K (การประกาศรายรับรายไตรมาส) ของ Comcast ที่ส่งให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เกี่ยวกับคอมคาสท์ คอร์ปอเรชั่น

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA, CMCSK) ( www.comcast.com) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านความบันเทิง ข้อมูลและการสื่อสารชั้นนำของประเทศ Comcast มีส่วนร่วมหลักในการดำเนินงานระบบเคเบิลผ่าน Comcast Cable และในการพัฒนา การผลิต และการกระจายคว

ามบันเทิง ข่าว กีฬา และเนื้อหาอื่น ๆ สำหรับผู้ชมทั่วโลกผ่าน NBCUniversal Comcast Cable เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิดีโอ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแก่ลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจ Comcast เป็นเจ้าของและผู้จัดการส่วนใหญ่ของ NBCUniversal ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่ายเคเบิลบันเทิงและข่าว, เครือข่ายออกอากาศ NBC และ Telemundo, กลุ่มสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น, การดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์, บริษัทภาพยนตร์รายใหญ่และสวนสนุก

อ้างอิงจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลดสำหรับงวดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1
(2) รายได้สุทธิประจำปี 2552 ของ Comcast Corporation รวมถึงการปรับปรุงภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการชำระสถานะภาษีที่ไม่แน่นอนและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

(3) ไตรมาสที่ 3 ปี 2552 รายได้สุทธิที่เป็นของ Comcast Corporation รวมค่าใช้จ่ายทางการเงินทั้งหมด 180 ล้านดอลลาร์ สุทธิจากภาษี 113 ล้านดอลลาร์

(4) รายได้สุทธิของ Comcast Corporation ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2009 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด 20 ล้านดอลลาร์ สุทธิจากภาษี 14 ล้านดอลลาร์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2010 รายได้สุทธิที่เป็นของ Comcast Corporation รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 23 ล้านดอลลาร์

ดอกเบี้ยจ่าย 1 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 38 ล้านดอลลาร์ (รวม 62 ล้านดอลลาร์ สุทธิจากภาษี 37 ล้านดอลลาร์) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม NBCUniversal รายได้สุทธิของปี 2010 จนถึงปัจจุบันที่เป็นของ Comcast Corporation รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 80 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ยจ่าย 7 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 129 ล้านดอลลาร์ (รวม 216 ล้านดอลลาร์ รวมภาษี 130 ล้านดอลลาร์) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม NBCUniversa

lไตรมาสที่ 4 ปี 2010 รายได้สุทธิที่เป็นของ Comcast Corporation รวมค่าความนิยมการด้อยค่า 76 ล้านดอลลาร์
(6) ไตรมาสที่ 4 ปี 2010 รายได้สุทธิที่เป็นของ Comcast Corporation รวมถึงกำไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียรวมทั้งสิ้น 141 ล้านดอลลาร์ โดยหักภาษีแล้ว 88 ล้านดอลลาร์

(7) ไตรมาสที่ 4 ปี 2010 รายได้สุทธิที่เป็นของ Comcast Corporation รวมถึงการกู้คืนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัทที่ซื้อกิจการรวม 108 ล้านดอลลาร์ 68 ล้านดอลลาร์สุทธิจากภาษี

MONOPOLY Millionaires เกมโซเชียลเวอร์ชันเล่นฟรีของแบรนด์เกมสำหรับครอบครัวที่ชื่นชอบทั่วโลก วางจำหน่ายแล้วบน Facebook จาก Electronic Arts
MONOPOLY Millionairesช่วยให้ผู้เล่นทั่วโลกสามารถ “ผ่าน” และเล่นกับเพื่อนนับร้อยนับพัน

16 กุมภาพันธ์ 2554 07:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
เรดวูดซิตี้, แคลิฟอร์เนีย–( BUSINESS WIRE )—Electronic Arts Inc. (NASDAQ:ERTS) ประกาศในวันนี้ว่าMONOPOLY Millionairesซึ่งเป็นเกมโซเชียลเวอร์ชันเล่นฟรีเกมแรกจากแบรนด์เกมสำหรับครอบครัวที่ชื่นชอบของโลก พร้อมให้บริการแล้วสำหรับ เล่นเฟสบุ๊ค. แฟน ๆ ของ MONOPOLY สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ และครอบครัวบน Facebook ทั่วโลกเพื่อสัมผัสกับความสนุกไม่รู้จบในการสร้างกระดานที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด และสะสมเงินหลายล้านใน MONOPOLY ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Hasbro สามารถเล่นMONOPOLY Millionaires บน Facebook ได้ที่: http://apps.facebook.com/monopolymillionaires/

“ด้วยการเพิ่มเวอร์ชั่นโซเชียลเกมสำหรับ Facebook เป็นครั้งแรก เป็นเรื่องดีที่ได้รู้ว่าจะมีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่พร้อมจะทอยลูกเต๋าทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อสัมผัสกับความสนุกของเศรษฐี MONOPOLY ”

ทวีตนี้
การเปิดตัวMONOPOLY Millionairesถือเป็นแนวทางใหม่และเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับแฟรนไชส์ ​​MONOPOLY แบบดิจิทัล ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเกม MONOPOLY จำนวนมากของ Electronic Arts ส่งผลให้มีการรวมคุณสมบัติการเล่นเกมโซเชียลที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งนำการเล่นเกมบน Facebook ไปสู่ทิศทางใหม่

Chip Lange รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ Hasbro Division at Electronic Arts กล่าวว่า “EA มีความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับ Hasbro ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำแบรนด์ MONOPOLY อันเป็นที่รักให้กับชุมชน Facebook” “เราพยายามสร้างจินตนาการให้กับแบรนด์ Hasbro ในรูปแบบดิจิทัลในรูปแบบที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และMONOPOLY Millionairesก็ไม่มีข้อยกเว้น เรากำลังนำแบรนด์เกมยอดนิยมของโลกเข้าสู่ยุคใหม่ของเกมโซเชียล นำเสนอประสบการณ์ที่เข้าถึงได้และสนุกสนานสำหรับผู้ใช้ Facebook ทั่วโลก”

Katie Mitic ผู้อำนวยการฝ่ายแพลตฟอร์มและการตลาดบนมือถือของ Facebook กล่าวว่า “MONOPOLY เป็นเกมโซเชียลที่ทำให้ดีขึ้นโดยเพื่อนที่คุณเล่นด้วย “ด้วยMONOPOLY Millionaires EA และ Hasbro กำลังนำแบรนด์เกมระดับโลกนี้ไปสู่ผู้ชมออนไลน์ที่เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งผู้ที่เล่นเกมกับเพื่อนบน Facebook MONOPOLY เป็นตัวอย่างที่ดีของมรดกที่สามารถสร้างขึ้นได้เมื่อเกมถูกสร้างขึ้นเพื่อสังคมตั้งแต่วันแรก”

แฟน ๆ ของ MONOPOLY จะได้พบกับฟีเจอร์ที่คุ้นเคยหลายอย่างในMONOPOLY Millionairesเช่น กระดาน MONOPOLY แบบคลาสสิก สร้างรายได้ด้วยการสร้างบ้านและโรงแรม และการทอยลูกเต๋าเพื่อย้ายโทเค็นไปทั่วกระดาน อย่างไรก็ตามMONOPOLY Millionairesได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโลกแห่งเกมโซเชียลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมและเล่นกับเพื่อน ๆ ยิ่งผู้เล่นมีเพื่อนมาก และยิ่งพวกเขาไปเยี่ยมชมบอร์ดของเพื่อนบ่อยเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จในเกมมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้เล่นสามารถทอยลูกเต๋าได้อย่างต่อเนื่องและไม่ต้องรอให้เพื่อนจบตา การปรับแต่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของMONOPOLY Millionairesช่วยให้ผู้เล่นสามารถตกแต่งกระดานอย่างสร้างสรรค์เพื่อประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและแสดงออกมากขึ้น

Mark Blecher รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเกมดิจิทัลและสื่อของ Hasbro กล่าวว่า “MONOPOLY ให้ความบันเทิงแก่หลายล้านครอบครัวทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ “ด้วยการเพิ่มเวอร์ชั่นโซเชียลเกมสำหรับ Facebook เป็นครั้งแรก เป็นเรื่องดีที่ได้รู้ว่าจะมีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่พร้อมจะทอยลูกเต๋าทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อสัมผัสกับความสนุกของเศรษฐีMONOPOLY ”

MONOPOLY สำหรับ Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, Nintendo Wii และ Nintendo DS

โลกของ MONOPOLY ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในโลกดิจิทัลด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการออกใบอนุญาตระหว่าง EA และ Hasbro จนถึงปัจจุบัน แฟรนไชส์ซึ่งเปิดตัวในปี 2551 ด้วยการเปิดตัวMONOPOLYดั้งเดิม มียอดขายมากกว่าสองล้านเครื่องทั่วโลกในวิดีโอเกมและระบบความบันเทิง Xbox 360®, PlayStation ® 2 และ PlayStation 3 ระบบความบันเทิงคอมพิวเตอร์, Nintendo DS และ Wii การเปิดตัวMONOPOLY Streets ในปี 2010 ทำให้การแปลดิจิทัลของเกมกระดานยอดนิยมสนุกยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติการเล่นออนไลน์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ และเมือง MONOPOLY ที่ดื่มด่ำซึ่งเปลี่ยนแปลงและขยายออกไปเมื่อเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการซื้อและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขา

MONOPOLY สำหรับ iOS, Amazon Kindle, Windows Phone 7 และ Android

ได้เวลา “ไป”! ด้วยMONOPOLYสำหรับ iPad, iPhone, iPod touch, Amazon Kindle, Android และ Windows Phone 7 ผู้เล่นสามารถนั่งบนรถไฟ Reading Railroad ซื้อ Boardwalk หรือเข้าคุกได้โดยตรง เกมดังกล่าวมีชีวิตชีวาด้วยฟีเจอร์แอนิเมชั่นและรูปแบบการเล่นที่ใช้งานง่าย เมื่อผู้เล่นซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่มีชื่อเสียงของแอตแลนติกซิตี การเพิ่มความสนุกคือความสามารถในการท้าทายเพื่อน ๆ ด้วย Pass ‘n Play และปรับแต่งความยาก จำนวนผู้เล่น และกฎของบ้าน สำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันที่จะก้าวไปสู่ระดับโลก มีMONOPOLY Here & Now: The World Edition สำหรับ iPhone และ iPod touch แอพยอดนิยมนี้มีคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดและเพิ่มความเป็นสากลให้กับประสบการณ์ดิจิทัลของแบรนด์เกมยอดนิยมของโลก ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของเมืองระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนรถแข่งกับนักมวยปล้ำซูโม่ และค้นพบข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่ด้วย Chance, Community Chest และ “Did You Know?” การ์ด

การผูกขาดสำหรับ Pogo.com

ที่ Pogo.com™ ปลายทางเกมออนไลน์ของ EA ผู้เล่นยังสามารถเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ระดับโลกในMONOPOLY Here and Now: The World Edition โดยไปที่www.pogo.com/games/monopoly เพื่อแข่งขันกับคู่ต่อสู้อีกสามคน นอกจากนี้ Pogo™ ยังนำเสนอMONOPOLY City ที่ดาวน์โหลดได้ สำหรับพีซี ซึ่งเป็นเกมกระดานยอดฮิตในรูปแบบดิจิทัลเกมแรกที่ผู้เล่นสามารถสร้างและเฝ้าดูโชคชะตาของเมืองที่เติบโตได้ MONOPOLY Cityได้ แล้วที่www.pogo.com/downloads

เกี่ยวกับโมโนโพลี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 MONOPOLY มากกว่า 275 ล้านชุดถูกจำหน่ายใน 111 ประเทศและ 40 ภาษา มีการเผยแพร่เกมรุ่นต่าง ๆ หลายร้อยฉบับ แต่เกมยอดนิยมยังคงเป็น “Number Nine” แบบคลาสสิก เป็นที่รู้จักอย่างสนิทสนมจากหมายเลขผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม “Number Nine” อิงจากถนนในแอตแลนติกซิตี และเกือบจะเหมือนกับต้นฉบับที่ Charles Darrow ส่งถึง Parker Brothers ชื่อและโลโก้ของ MONOPOLY บอร์ดเกมดีไซน์โดดเด่น สี่เหลี่ยม 4 มุม ม.ร.ว. ชื่อ MONOPOLY และตัวละคร ตลอดจนองค์ประกอบที่โดดเด่นแต่ละอย่างของกระดานและชิ้นส่วนการเล่นเป็นเครื่องหมายการค้าของ Hasbro สำหรับเกมการซื้อขายทรัพย์สินและอุปกรณ์เกม

เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อาร์ต

Electronic Arts Inc. (EA) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเรดวูดซิตี รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำระดับโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2525 พัฒนา เผยแพร่ และจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์เชิงโต้ตอบทั่วโลกสำหรับระบบวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ไร้สาย และอินเทอร์เน็ต Electronic Arts ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์สี่ชื่อ ได้แก่ EA SPORTS(tm), EA(tm), EA Mobile(tm) และ POGO(tm) ในปีงบประมาณ 2010 EA มีรายรับสุทธิตาม GAAP ที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ และมีผลงาน 27 รายการที่ขายได้มากกว่าหนึ่งล้านหน่วย หน้าแรกและ เว็บไซต์เกมออนไลน์ของ EA คือwww.ea.com สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ EA และข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://info.ea.com

เกี่ยวกับฮาสโบร

Hasbro, Inc. (NYSE:HAS) เป็นบริษัทเกมภายใต้แบรนด์ที่ให้บริการเด็กและครอบครัวทั่วโลกด้วยความบันเทิงที่ชวนดื่มด่ำหลากหลายตามผลงานแบรนด์ระดับโลกของบริษัท จากของเล่นและเกม ไปจนถึงรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีโอเกม และโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ครอบคลุม Hasbro มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่รัก เช่น TRANSFORMERS, LITTLEST PET SHOP, NERF, PLAYSKOOL, MY LITTLE PONY, GI Joe, MAGIC: การรวบรวมและการผูกขาด มาดูวิธีที่เราสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นผ่านแบรนด์ของเราที่http://www.hasbro.com © 2011 ฮาสโบร อิงค์ สงวนลิขสิทธิ์

EA, EA SPORTS, EA Mobile, POGO และ Pogo.com เป็นเครื่องหมายการค้าของ Electronic Arts Inc. MONOPOLY เป็นเครื่องหมายการค้าของ Hasbro และใช้โดยได้รับอนุญาต Nintendo DS และ Wii Mii เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nintendo Xbox และ Xbox 360 เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft และใช้โดยได้รับอนุญาต “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc. iPad, iPhone และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. Facebook เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Facebook, Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง .

Unibet Group Plc Year End Report มกราคม – ธันวาคม 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
16 กุมภาพันธ์ 2554 01:58 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ลอนดอน–( BUSINESS WIRE )—Unibet Group Plc (STO:UNIB):

“ในช่วงหกสัปดาห์แรกของปี 2554 เราเห็นตัวเลขรายได้ที่ดีของกลุ่มบริษัทในตลาดหลักๆ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดิมพันบนมือถือแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ยอดเยี่ยมรวมกับประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในคาสิโนและเกม”

ทวีตนี้
รายได้จากการชนะรวมอยู่ที่ 35.5 ล้านปอนด์ (42.1) ล้านปอนด์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 และ 147.5 ปอนด์ (138.3) ล้านปอนด์สำหรับทั้งปี 2010
กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9.6 ล้านปอนด์ (11.0) ล้านปอนด์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 และ 34.2 ปอนด์สเตอร์ลิง (32.8) ล้านปอนด์สำหรับทั้งปี 2010
กำไรก่อนหักภาษีสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 มีจำนวน 9.2 ปอนด์สเตอร์ลิง (8.7) ล้านปอนด์ กำไรก่อนหักภาษีสำหรับทั้งปี 2553 มีจำนวน 33.8 (28.9) ล้านปอนด์สเตอร์ลิง
กำไรหลังหักภาษีสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 มีจำนวน 10.0 ปอนด์สเตอร์ลิง (8.4) ล้านปอนด์ กำไรหลังหักภาษีสำหรับทั้งปี 2553 มีจำนวน 32.4 ปอนด์สเตอร์ลิง (26.8) ล้านปอนด์
กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.357 ปอนด์ (0.301) สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2553 และ 1.154 ปอนด์ (0.957) สำหรับทั้งปี 2553
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเคลื่อนย้ายเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 11.7 ล้านปอนด์สเตอลิงก์ (13.3) ล้านปอนด์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 และ 44.2 ปอนด์สเตอร์ลิง (42.7) สำหรับทั้งปี 2010
จำนวนลูกค้าที่ใช้งาน ณ สิ้นไตรมาสคือ 308,872 (365,865)
คณะกรรมการบริษัทไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปีการเงิน 2553 เงินสดสำรองที่สะสมรวมกับความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของกลุ่มทำให้คณะกรรมการมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ เงินสดสำรองอาจถูกแจกจ่ายในภายหลังหากโอกาสไม่เกิดขึ้นจริง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงสตอกโฮล์ม
“ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในตลาดหลัก”

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการเติบโต 15 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นพื้นฐานของรูปแบบธุรกิจของเรา แม้ว่าการเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2552 จะเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่เราสามารถปรับปรุงกำไรต่อหุ้นของเราผ่านการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานของเราอย่างเข้มงวด รวมถึงปรับปรุงการมุ่งเน้นด้านการตลาด เรายังคงลงทุนตามแผนในการพัฒนา Kambi Sports Solutions และในแพลตฟอร์มหลักของ Unibet เพื่อรับมือกับตลาดที่กำลังพัฒนาในยุโรป”

“ในช่วงหกสัปดาห์แรกของปี 2554 เราเห็นตัวเลขรายได้ที่ดีของกลุ่มบริษัทในตลาดหลักๆ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดิมพันบนมือถือแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ยอดเยี่ยมรวมกับประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในคาสิโนและเกม”

“เราจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ตลาดหลักของเราเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในภูมิทัศน์ของยุโรปที่เปลี่ยนแปลงไป Unibet จะยื่นขอใบอนุญาตในตลาดที่มีการประเมินเงื่อนไขว่าเหมาะสมและให้ผลกำไร และมีความเสี่ยงต่ำเมื่อมองจากมุมมองของมูลค่าผู้ถือหุ้น” Henrik Tjärnström ซีอีโอของ Unibet กล่าว

วันนี้วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 Henrik Tjärnström CEO ของ Unibet จะเป็นเจ้าภาพในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษที่ FinancialHearings, Operaterrassen ใน Stockholm เวลา 9.00 CET