Pag-aalay Ng Puso (Joe Nero, Nemy Que SJ)

Title: Pag-aalay Ng Puso
Artist: Joe Nero, Nemy Que SJ
Album:
Released:
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Juan 3:16, “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Intro  Em  Am6  Em  Am7  B7

Em              Am    Em    B7    Em
minsan lamang ako  daraan sa daigdig na ito
                   Am     Em     B7      Em
kaya anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon
A7           Em           A7          Em
o anumang   kabutihan ang maari kong ipadama?
 Am            Em         B7              Em D7
itulot ninyong magawa ko ngayo-n ang mga bagay na ito

Koro
  G                 D7                      G
nawa’y hwag ko ‘tong ipagpaliban o ipagwalang-bahala
    E7                 Am    G/D  D7        G (D7)
sapagkat di na ko muling daraan  sa ganitong mga landas

Wakas
    Cm    G
… mga landas

Leave a Reply