Kordero ng Diyos (Bukas Palad)

Title: Kordero ng Diyos
Artist: Bukas Palad
Album:
Released:
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Juan 1:29-30, “Kinabukasan nang makita ni Juan si Jesus na papalapit sa kaniya, sinabi niya: Narito, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. 30 Siya ang aking tinutukoy nang sabihin kong may paparitong kasunod ko, na isang lalaking higit kaysa sa akin sapagkat siya ay una sa akin.”

Continue reading Kordero ng Diyos (Bukas Palad)

Incoming search terms:

  • bukas palad songs chords
  • kordero ng diyos bukas palad lyrics and chords

Doxology of the Eucharistic Prayer and Great Amen (Bukas Palad)

Title: Doxology of the Eucharistic Prayer and Great Amen
Artist: Bukas Palad
Album:
Released:
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Romans 15:33, “The God of peace be with you all. Amen.”

Continue reading Doxology of the Eucharistic Prayer and Great Amen (Bukas Palad)

Amare Et Servire (Bukas Palad)

Title: Amare Et Servire
Artist: Bukas Palad Music Ministry
Album:
Released: 2015
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Psalm 101:6, “My eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me; He who walks in a blameless way is the one who will minister to me.”

Continue reading Amare Et Servire (Bukas Palad)

Incoming search terms:

  • amare et servire chords and lyrics
  • amari et servere chords

Sa Krus Mo (Bukas Palad)

Title: Sa Krus Mo
Artist: Bukas Palad Music Ministry
Album:
Released: 2015
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Juan 19:24, “Sinabi nga nila sa isa’t isa: Huwag natin itong punitin. Magpalabunutan tayo kung mapapasa kanino ito. Ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan na nagsasabi: Pinaghati-hatian nila ang aking damit at
nagpalabunutan para sa aking balabal.”

Continue reading Sa Krus Mo (Bukas Palad)

I Seek You For I Thirst (Bukas Palad)

Title: I Seek You For I Thirst
Artist: Bukas Palad Music Ministry
Album: The Best of Bukas Palad volume 2
Released: 1999
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Psalm 63:1, “You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.”

Continue reading I Seek You For I Thirst (Bukas Palad)

O Hesus Hilumin Mo (Himig Heswita)

Title: O Hesus Hilumin Mo
Artist: Himig Heswita
Album:
Released: 2000
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Jeremiah 17:14, “Iyong pagalingin ako, Oh Panginoon, at gagaling ako; iyong iligtas ako, at maliligtas ako: sapagka’t ikaw ang aking kapurihan.”

Continue reading O Hesus Hilumin Mo (Himig Heswita)

Incoming search terms:

  • hilumin mo jesus chords

Take and Receive (Bukas Palad)

Title: Take and Receive
Artist: Bukas Palad Music Ministry
Album: The Best of Bukas Palad volume 2
Released: 1999
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Luke 6:38, “Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.”

Continue reading Take and Receive (Bukas Palad)

Sa Tahanan Ng Poon (Bukas Palad)

Title: Sa Tahanan Ng Poon
Artist: Bukas Palad Music Ministry
Album: Christify
Released: 2015
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Lucas 24:50-53, “Dinala sila ni Jesus hanggang sa Betania. Doon ay itinaas niya ang kaniyang mga kamay at pinagpala sila. 51 At nangyari, habang pinagpapala niya sila, na siya ay nahiwalay sa kanila at dinalang paitaas sa langit. 52 Siya ay sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan. 53 Sa templo, sila ay nagpatuloy na nagpupuri at nagpapala sa Diyos. Siya nawa!”

Continue reading Sa Tahanan Ng Poon (Bukas Palad)

Incoming search terms:

  • sa tahanan ng poon lyrics

Prayer For Generosity (Bukas Palad)

Title: Prayer For Generosity
Artist: Bukas Palad Music Ministry
Album: The Best of Bukas Palad volume 2
Released: 1999
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Matthew 10:42, “And whoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly, I say to you, he will by no means lose his reward.”

Continue reading Prayer For Generosity (Bukas Palad)

Habambuhay (Bukas Palad)

Title: Habambuhay
Artist: Bukas Palad Music Ministry
Album: Sing Forever (Contemporary Catholic Charismatic Songs)
Released: 2015
Download: Lyrics and Chords PDF
Details: Psalms 30:5, “Sapagka’t ang kaniyang galit ay sangdali lamang; ang kaniyang paglingap ay habang buhay: pagiyak ay magtatagal ng magdamag, nguni’t kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan.”

Continue reading Habambuhay (Bukas Palad)